!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

Bardzo ostrożnie z troską o Wasze
i nasze zdrowie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
i higieny, wracamy do indywidualnych, stacjonarnych zajęć Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu i zaczynamy Nowy Rok Szkolny.

ZACZYNAMY
od wtorku 1 września 2020r💪🏻

1

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem dystansu min.1,5 metra - pomiędzy uczniem a nauczycielem, a przy wejściu do Waszej dyspozycji będzie płyn do dezynfekcji rąk ✋🤚
W każdej sali jest ustawiona ochronna pleksi, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe.
Dodatkowo w przerwie pomiędzy zajęciami, każdorazowo będzie przeprowadzana dezynfekcja instrumentów, klamek, wietrzenie sali.
Jednocześnie informujemy że jest możliwość kontynuacji lekcji online.
Więcej informacji u nauczycieli
lub u p. Anny Antuszewskiej.

⚠️ ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ

➡️ zachowanie dystansu min.1,5 metra;

➡️ obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do ogniska;

➡️ praca nauczycieli w przyłbicy ochronnej lub maseczce;

➡️ ze względów bezpieczeństwa w pomieszczeniach ogniska
jest obowiązek noszenia przez uczniów maseczki lub przyłbicy;

➡️ Na zajęcia uczeń wchodzi sam, bez osób towarzyszących;

➡️ Prosimy przychodzić punktualnie na wyznaczoną godzinę . ( Nie ma możliwości czekania w poczekalni);

➡️ przynosimy na lekcję swoje instrumenty - w miarę możliwości ( oczywiście oprócz instrumentów klawiszowych);

➡️ uczniowie niepełnoletni, mają możliwość uczestnictwa w stacjonarnych zajęciach tylko po podpisaniu oświadczenia przez Rodziców/ opiekunów;

➡️ uczniowie pełnoletni mają możliwość uczestnictwa w stacjonarnych zajęciach tylko po podpisaniu oświadczenia;

➡️ prosimy o nie korzystanie z telefonów, nie wnoszenie jedzenia
i zbędnych rzeczy;

➡️ Jeśli nauczyciel zauważy objawy chorobowe u dziecka, zostanie ono odizolowanie i w bezpiecznym pomieszczeniu poczeka na odbiór Rodzica/ opiekuna, który będzie zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 20 minut.
Informację przekazujemy telefonicznie.

❌ Zajęcia odbywają się wyłącznie ze zdrowymi uczniami, bez objawów przeziębienia 🤧🤒🤕(kataru, kaszlu, bez podwyższonej temperatury).

Oświadczenia zostaną przesłane do Wszystkich uczniów drogą mailową.
Prosimy o dostarczenie na pierwsze zajęcia oświadczeń. Oświadczenie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów.