Zapraszamy Uczniów Prywatnego Ogniska w Nowym Tomyślu,
do udziału w konkursie online.
„Muzykowanie na polanie…”
  
 
 Organizatorem konkursu jest Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyślu.
Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w formule online.
Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań muzycznych
• muzykowanie na świeżym powietrzu
• ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych
•umożliwienie prezentacji
• promowanie postaw kulturalnych,
• wymiana pomysłów
i doświadczeń,
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs „Muzykowanie na Polanie” dedykowany jest dla uczniów POM.
2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór/piosenkę
3. Prezentacje konkursowe mogą być indywidualne lub zespołowe
4. Prezentacja piosenki może być wokalno- instrumentalna, wokalna lub instrumentalna,
5. Uczestnik - Uczeń POM, może zaprosić do nagrania prezentacji konkursowej, uczestników spoza POM
6. Nagrodę otrzyma tylko uczestnik/ Uczeń POM,
• Aby wziąć udział w konkursie należy:
- nagrać film Video
- wejść na stronę
- wybrać zakładkę konkurs,
- uzupełnić formularz zgłoszeniowy,
- zaakceptować regulamin konkursu i RODO,
- dołączyć plik video w polu „ wybierz plik”
- przepisać kod zabezpieczający i kliknąć ” prześlij”.
Potwierdzenie zostanie wyświetlone na stronie www
i przesłane na wskazany adres
e-mail,
• Czas nagrania : do 4 minut
• Termin zgłoszeń –
31 maja 2023r.,
• Ogłoszenie wyników –
17 czerwca 2023r.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas koncertów podsumowujących rok szkolny - 17 czerwca 2023r.
KRYTERIA OCENY:
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
• przedszkolaki,
• klasy I – III,
• klasy IV – VIII
• szkoły ponadpodstawowe,
•dorośli
Uczestnicy konkursu ocenieni zostaną przez powołane przez Organizatora jury.
Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
Nagrody rzeczowe, ufundowane są przez Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyślu.
Ocenie podlegać będą:
• Zgodność z tematem konkursu, nagranie w plenerze
• Dobór repertuaru,
• Interpretacja utworu,
• Ogólny wyraz artystyczny,
• Pomysłowość.
 
Muzykowanie na polanie