REGULAMIN
PRYWATNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO
W Nowym Tomy┼Ťlu

┬ž1
Ognisko nosi nazw─Ö: Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomy┼Ťlu,
i jest instytucj─ů prywatn─ů, dzia┼éaj─ůc─ů jako Firma us┼éugowo- szkoleniowa Triola
┬ž2
Siedziba POM mie┼Ťci si─Ö w Cichej G├│rze a zaj─Öcia odbywaj─ů si─Ö
na ul. 3 Stycznia 39 w Nowym Tomy┼Ťlu.
┬ž3
Osob─ů prowadz─ůc─ů POM w roku szkolnym 2022/2023,jest osoba fizyczna
pe┼éni─ůca obowi─ůzki z upowa┼╝nienia, mgr Katarzyna Sukiennicka, zwana dalej Osob─ů prowadz─ůc─ů.

 

Cele i zadania Ogniska
┬ž4

Cele POM :
1.Nauczanie gry na instrumentach i nauka ┼Ťpiewu, na najwy┼╝szym poziomie, przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu metodyki, przez do┼Ťwiadczonych profesjonalist├│w.
2. Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym.
3. Umo┼╝liwienie osobom doros┼éym rozwoju poprzez nauk─Ö gry na instrumencie, nauk─Ö ┼Ťpiewu i kszta┼écenie artystyczne.
4. Przygotowanie ┼Ťwiadomych i wra┼╝liwych odbiorc├│w sztuki.
5. Aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury.

┬ž5
Postawione powy┼╝ej cele POM realizuje :
1. Poprzez prowadzenie zaj─Ö─ç praktycznych w zakresie gry na instrumencie, nauki ┼Ťpiewu oraz zaj─Ö─ç umuzykalniaj─ůcych.
2. Organizowanie w roku szkolnym imprez prezentuj─ůcych osi─ůgni─Öcia uczni├│w, takich jak koncerty, przegl─ůdy, wyst─Öpy muzyczne itp.
3. Wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania.
4. Wsp├│┼édzia┼éanie ze ┼Ťrodowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania dzia┼éalno┼Ťci kulturalnej.

 

Osoba prowadz─ůca
┬ž6
Osoba prowadz─ůca POM odpowiada za jego dzia┼éalno┼Ť─ç. Do zada┼ä osoby prowadz─ůcej nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci: zapewnienie warunk├│w do dzia┼éania Ogniska, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki oraz opieki, wyposażenie Ogniska w pomoce dydaktyczne, zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej.

 

Organizacja Ogniska
┬ž7
1. Zaj─Öcia dydaktyczne w POM s─ů prowadzone w systemie indywidualnym
i grupowym. Nauka gry na instrumentach muzycznych i nauka ┼Ťpiewu, odbywa w systemie zaj─Ö─ç indywidualnych, a tak┼╝e grupowo ÔÇô nauka gry na ukulele, zaj─Öcia umuzykalniaj─ůce ÔÇôzaj─Öcia grupowe.
2 Zaj─Öcia odbywaj─ů si─Ö raz w tygodniu, w wymiarze uzale┼╝nionym od wieku dziecka. Jest mo┼╝liwo┼Ť─ç przeprowadzenia zaj─Ö─ç dwa razy w tygodniu.
Dzieci od lat 5 do 7 - 30 minut. Dzieci od 8 lat i młodzież szkolna,
doro┼Ťli - 45 minut lub 60 minut. (Czas trwania lekcji do uzgodnienia).
3. Zaj─Öcia indywidualne odbywaj─ů si─Ö w trybie stacjonarnym a tak┼╝e w wyj─ůtkowych okoliczno┼Ťciach zdalnie (zaj─Öcia gry na instrumentach i nauka ┼Ťpiewu).
4. Zaj─Öcia umuzykalniaj─ůce - grupowe dla dzieci (od 3 miesi─ůca ┼╝ycia do lat 4), odbywaj─ů si─Ö w trybie stacjonarnym.
5. Zaj─Öcia prowadzone s─ů przez 10 miesi─Öcy (od wrze┼Ťnia do czerwca).
Zaj─Öcia muzyczne w roku szkolnym 2022/2023 odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů w nast─Öpuj─ůcych terminach:
SEMESTR I: 1 wrzesień 2022 r. - 28 styczeń 2023 r.
Przerwa zimowa - ferie: 30 styczeń - 12 luty
SEMESTR II: 13 luty 2023 r. - 23 czerwiec 2023 r.
z zachowaniem dni wolnych od nauki przewidzianych w programie szk├│┼é lub do uzgodnienia z nauczycielem prowadz─ůcym zaj─Öcia.
6. W miesi─ůcach lipcu i sierpniu prowadzone s─ů zaj─Öcia w trybie wakacyjnym.

┬ž8
1. Warunkiem uczestnictwa z zaj─Öciach edukacyjno - muzycznych jest zawarcie Umowy pomi─Ödzy Uczniem /lub Rodzicem(Opiekunem) Ucznia a POM.
2. Umowa edukacyjno - muzyczna stanowi odr─Öbny dokument.
3. Uczniowie, kt├│rzy uko┼äczyli swoj─ů edukacj─Ö muzyczn─ů w danym roku szkolnym, otrzymuj─ů za┼Ťwiadczenie potwierdzaj─ůce o ucz─Öszczaniu do ogniska muzycznego.
4. Ognisko nie wypo┼╝ycza instrument├│w muzycznych.
5. Ognisko dostarcza materiały do nauczania.
6. Na pro┼Ťb─Ö Ucznia lub Rodzica mo┼╝e zosta─ç przeprowadzony sprawdzian
predyspozycji muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno-doradczy.
Termin sprawdzianu zostaje uzgodniony telefonicznie lub drog─ů elektroniczn─ů.
7. Kandydat do POM mo┼╝e zapisa─ç si─Ö na zaj─Öcia w ka┼╝dym momencie trwania roku szkolnego, pod warunkiem ┼╝e b─Ödzie taka mo┼╝liwo┼Ť─ç.
O przyj─Öciu do POM, decyduje Osoba prowadz─ůca.

┬ž9
1. Nad niepe┼énoletnimi Uczniami przebywaj─ůcymi w POM podczas zaj─Ö─ç opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele prowadz─ůcy dane zaj─Öcia.
2. Wyznaczony nauczyciel POM sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi Uczniami podczas zajęć oraz wydarzeń, imprez organizowanych poza Ogniskiem
i odpowiada za ich bezpieczeństwo.
3. Rodzic lub opiekun Ucznia niepe┼énoletniego jest zobowi─ůzany do przyprowadzenia Ucznia na zaj─Öcia i odebrania go po ich zako┼äczeniu.

┬ž10

1. Uczniowie maj─ů prawo do:
- w┼éa┼Ťciwie zorganizowanego procesu kszta┼écenia,
- opieki wychowawczej,
-zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
- ochrony poszanowania swojej godno┼Ťci,
- ┼╝yczliwego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktycznym,
- rozwijania zainteresowa┼ä, zdolno┼Ťci i talent├│w,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich post─Öp├│w w nauce.

2. Uczniowie maj─ů nast─Öpuj─ůce obowi─ůzki:
- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zaj─Öciach POM,
- przestrzeganie zasad kultury i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników POM,
- dbanie o wsp├│lne dobro, czysto┼Ť─ç, higien─Ö, a tak┼╝e ┼éad i porz─ůdek w POM.

 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne
┬ž11
1. Uczniowie/ich Rodzice(opiekunowie) maj─ů obowi─ůzek uiszcza─ç op┼éaty za zaj─Öcia na warunkach i w wysoko┼Ťci okre┼Ťlonych w Umowie
edukacyjno - muzycznej o kształcenie. Uiszczenie opłat jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach POM.
2. Op┼éat─Ö nale┼╝y uregulowa─ç do 20. dnia miesi─ůca, za miesi─ůc bie┼╝─ůcy na konto : Firma us┼éugowo- szkoleniowa Triola
55 1020 4144 0000 6902 0265 6213
Jest mo┼╝liwo┼Ť─ç uiszczania op┼éat u nauczycieli prowadz─ůcych zaj─Öcia.
3. Obowi─ůzek uiszczania op┼éat rozpoczyna si─Ö w miesi─ůcu, w kt├│rym Ucze┼ä rozpoczyna nauk─Ö w POM.
4. Obowi─ůzek dokonywania op┼éat ustaje po miesi─ůcu, w kt├│rym ucze┼ä przestaje ucz─Öszcza─ç na zaj─Öcia, pod warunkiem, ┼╝e rodzice powiadomi─ů prowadz─ůc─ů ognisko na pi┼Ťmie, z co najmniej miesi─Öcznym wyprzedzeniem o rezygnacji
z zaj─Ö─ç i o odst─ůpieniu od umowy.
5. W przypadku wpłaty na konto, w tytule należy wpisać :
Imi─Ö i Nazwisko Ucznia.
6. W przypadku nie uregulowania op┼éaty, ucze┼ä nie mo┼╝e uczestniczy─ç w zaj─Öciach ogniska, a┼╝ do momentu uregulowania nale┼╝no┼Ťci zaleg┼éej i bie┼╝─ůcej.

7. W szczeg├│lnych przypadkach losowych spraw─Ö odroczenia terminu p┼éatno┼Ťci mo┼╝na uzgadnia─ç z prowadz─ůc─ů ognisko z upowa┼╝nienia
p. Katarzyn─ů Sukiennick─ů

 

Og├│lne zasady
┬ž12
1. W przypadku konieczno┼Ťci przeniesienia zaj─Ö─ç na inny dzie┼ä tygodnia lub inn─ů godzin─Ö ognisko powiadamia uczni├│w i Rodzic├│w o zmianie z wyprzedzeniem.
2. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci uczestniczenia dziecka w zaj─Öciach, ognisko daje mo┼╝liwo┼Ť─ç przeniesienia zaj─Ö─ç na inny termin tak, aby ilo┼Ť─ç lekcji w miesi─ůcu zgadza┼éa si─Ö z zaplanowanym terminarzem.
3. Wszystkie zmiany w planie, nieobecno┼Ťci, informacje, prosz─Ö zg┼éasza─ç telefonicznie lub osobi┼Ťcie nauczycielowi prowadz─ůcemu zaj─Öcia, najp├│┼║niej jeden dzie┼ä przed planowanymi zaj─Öciami.
4. Cena op┼éat za ┼Ťwiadczone us┼éugi muzyczno-edukacyjne nie ulega zmianie w przypadku nie powiadomienia o nieobecno┼Ťci ucznia
na zaj─Öciach indywidualnych.
5. Lekcje odwo┼éane w dniu planowanych zaj─Ö─ç nie podlegaj─ů odliczeniu.
6. Ucze┼ä, kt├│ry kszta┼éci si─Ö muzycznie w ognisku i prezentuje swoje umiej─Ötno┼Ťci poza nim, na konkursach, przegl─ůdach itp, zobowi─ůzany jest do przekazania organizatorowi informacji gdzie kszta┼éci si─Ö muzycznie
i przez kogo jest przygotowany.
7. Uczniowie bior─ůcy udzia┼é w konkursach, przegl─ůdach itp. zobowi─ůzani s─ů do przekazania informacji o takim fakcie nauczycielowi prowadz─ůcemu
zaj─Öcia w POM
8. W sytuacjach wyj─ůtkowych (pandemia, epidemia itp.),
Ucze┼ä realizuje kszta┼écenie stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecze┼ästwa i higieny a tak┼╝e po podpisaniu przez Ucznia/ Rodzic├│w/ Opiekun├│w ÔÇô o┼Ťwiadczenia i zgody na przeprowadzenie zaj─Ö─ç.
9. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci stacjonarnego nauczania, Ucze┼ä/Rodzic(opiekun) zobowi─ůzany jest do kontaktu z nauczycielem prowadz─ůcym. W takim przypadku kszta┼écenie Ucznia nast─Öpuje w trybie zdalnym, co najmniej raz na dwa tygodnie.
10. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci stacjonarnego nauczania zaj─Öcia Gordonki
Muzochwilki, Ukulelki zostaj─ů zawieszone.
11. Lekcje pr├│bne, mo┼╝liwe tylko po dokonaniu przed zaj─Öciami przedp┼éaty na konto, lub bezpo┼Ťrednio u nauczyciela.
12. Rodzice/Opiekunowie, zobowi─ůzani s─ů do poinformowania nauczyciela prowadz─ůcego zaj─Öcia o przewlek┼éych chorobach dziecka lub innych dolegliwo┼Ťciach (cukrzyca, astma ip).
13. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Ognisko zastrzega sobie prawo do skre┼Ťlenia Ucznia z listy uczestnik├│w, a w wypadku nie przestrzegania warunk├│w p┼éatno┼Ťci dochodzenia nale┼╝no┼Ťci zgodnie z prawem.

Postanowienia końcowe
┬ž14

1. Zasady prowadzenia przez POM gospodarki finansowej i materia┼éowej nie uj─Öte w Regulaminie Ogniska reguluj─ů obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane s─ů w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.