Podsumowanie roku szkolnego 2020/21

logo1

 
Drodzy Uczniowie, Rodzice
i Nauczyciele POM
鈾ワ笍 Bardzo dzie台kuj臋 za ten Rok Szkolny. By艂 bardzo nietypowy, kolorowy i obfity w ro虂z虈nego rodzaju wydarzenia. Mimo pandemicznej rzeczywisto艣ci, poradzilis虂my sobie, dzia艂amy, tworzymy, planujemy, a to wszystko dzie台ki Wam.
馃煝 Kaz虈da sytuacja uczy nas czegos虂 nowego. Czasy kryzysu sa台 cze台sto czasem podwyz虈szonej kreatywnos虂ci.
W tym trudnym czasie powsta艂o wiele projekto虂w online i nie tylko, za kto虂re dzie台kuje台 Wam drodzy Uczniowie, poniewaz虈 podje台lis虂cie to wyzwanie, Wam Rodzice, poniewaz虈 wspierali艣cie nas
i bardzo angaz虈owalis虂cie sie台 i Wam Nauczyciele, poniewa偶 nie poddali艣cie si臋 i zawsze mog艂am na Was liczy膰.
馃煟 Dlatego w POM nieprzerwanie ju偶 od 11 lat trwa muzykowanie. Nieprzerwanie widac虂 nas
i s艂ychac虂.
Juz虈 teraz wiemy, z虈e potrafimy funkcjonowac虂 w innych warunkach, warunkach trudnych, a muzykowanie, kto虂re sprawia rados虂c虂 na kaz虈dym kroku muzycznej przygody i w kaz虈dej rzeczywistos虂ci jest dla nas najwaz虈niejsze i oczywiste.
馃煚 Dzisiaj chcia艂abym wszystkim UCZNIOM i ich Rodzicom, podzie台kowac虂 za ca艂y Rok Szkolny, rok kt贸ry by艂 wyj膮tkowy bo Jubileuszowy.
W imieniu swoim i wszystkich nauczycieli POM, moge台 powiedziec虂, z虈e jestes虂my dumni z naszych podopiecznych. Cieszymy sie台 z poczynionych poste台po虂w. Obserwowalis虂my je podczas wielu wydarzen虂 kulturalnych w naszym s虂rodowisku ale takz虈e podczas tradycyjnych lekcji.
Chcia艂abym serdecznie podzie台kowac虂 uczniom kto虂rzy, w prezentacjach indywidualnych ale takz虈e zespo艂owych, bardzo dobrze reprezentowali ognisko
i doskonale je promowali.
Na ogromne wyr贸偶nienie zas艂uguj膮 zespo艂y Triola Singers
i Super Girls prowadzone przez Pani膮 Cecyli臋 艢lusarz a tak偶e zespo艂y Triola Band i AfterBeat kt贸rych opiekunem artystycznym jest Pan Sebastian Koberling.
馃敶 Dzie台kuj臋 Wszystkim UCZNIOM, za Wasze zaangaz虈owanie, za to z虈e zawsze Wam sie台 chce, za to z虈e zawsze moz虈na na Was liczyc虂
i za to z虈e JESTES虂CIE.
馃煝 Dzie台kuje台 za pomoc
i zaangaz虈owanie Rodzicom, dzie台kuje台 za zaufanie jakim nas Pan虂stwo obdarzyli
i obiecuje台 z虈e zrobimy wszystko aby sprostac虂 Waszym oczekiwaniom, aby wszyscy byli zadowoleni i szcze台s虂liwi.
馃數 Chcia艂abym ro虂wniez虈 podzie台kowac虂 naszym wspania艂ym muzycznym 鈥瀊elfrom鈥, profesjonalistom, pasjonatom muzyki, wspania艂ym pedagogom, za pomoc, zaangaz虈owanie i oddanie.
Dzie台kuje台 za Wasze inicjatywy, pomys艂y i za to z虈e zawsze Jeste艣cie gotowi do dzia艂ania.
Do muzycznej ekipy wspania艂ych, wyj膮tkowych, fantastycznych 鈥瀊elfro虂w鈥漬alez虈a台 :
Pani mgr Katarzyna Sukiennicka,
Pan mgr Sebastian Koberling, Pan mgr Maciej S虂wita艂a,
Pani mgr Cecylia S虂lusarz,
Pan mgr Arkadiusz Ceyza,
Pani Aneta Lipska,
Pani mgr Magdalena Strzelin虂ska,
Pan Jakub Tomkowiak
i Pan Jakub Korbanek.
馃煝 Kolejny rok za nami, rok kto虂ry potwierdzi艂, z虈e moz虈emy
i potrafimy kszta艂cic虂 adepto虂w sztuki w kaz虈dym wieku, z虈e potrafimy muzykowac虂
z rados虂cia台 i pasja台.
Jestes虂my szcze台s虂liwi, z虈e moz虈emy brac虂 czynny udzia艂 w rozwoju muzycznych talento虂w
i realizacji marzen虂.
馃煛 Przed nami zas艂uz虈one wakacje.
Wracamy we wrzes虂niu, a tych kto虂rzy czuja台 niedosyt, zapraszamy na zaje台cia w trybie wakacyjnym.
Jestes虂my do Waszej dyspozycji.
馃敶 Z虈ycz臋 Pan虂stwu w swoim imieniu a tak偶e wszystkich NAUCZYCIELI POM, bezpiecznego wypoczynku, zdrowia, spokoju, oddechu
i optymizmu.
馃煝 Kochani Uczniowie, z虈ycz臋 Wam abys虂cie w Nowym Roku Szkolnym, wro虂cili wypocze台ci, zdrowi, z zapasem si艂 do realizacji muzycznych plano虂w i marzen虂.
Uwaz虈ajcie i dbajcie o siebie. Do zobaczenia鈽锔忦煒橉煠
Z pozdrowieniami
Anna Antuszewska